Svenska Taekwondounionens Förbundsmöte äger rum 16 april 2023 kl. 14:00 digitalt via Zoom med e-valsystemet Suffra.

Kallelse

Nomineringar

Nomineringar görs i formuläret via denna länk: https://forms.gle/pNB7fHAx6DyLJ5aP8

Mötesordning och mötesregler: 

Preliminär röstlängd: 

Om er förening inte är upptagen i listan över den preliminära röstlängden och ni anser att ni har rösträtt, eller om ni i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er att kontakta kansliet via mejl till info@svenskataekwondounione.se.

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag

Arbetsplan