Förtydligande
Det är endast giltiga GAL-licenser som gäller som nationell licens. Det ska alltså stå Approved på GAL-licensen när den visas på tävlingen, detta kommer att kontrolleras noggrant hädanefter.
Det är föreningens GAL-administratör som i första hand ansvarar för GAL-licenser. Det är först när alla fält är gröna som STU kan godkänna en GAL. Observera att det är viktigt att ha god framförhållning. Mer info finns här: https://www.svenskataekwondounionen.se/foreningar/gal-licens/

För de som saknar giltigt och betald GAL är det korrekt ifyll STU Taekwondopass tillsammans med en giltig legitimation vid invägning som gäller. Att legitimationen ska vara giltig menas bl.a. att den ska gälla och att den inte har gått ut.

STU Taekwondopasset ska vara korrekt och fullständigt ifyllt samt innehålla ett foto på den tävlande. På tävlingsdagen räcker det att den tävlande endast uppvisar STU Taekwondopasset. Legitimation behöver alltså inte uppvisas på själva tävlingsdagen, utan är ett krav vid invägningen.

Observera också att LMA-kort eller liknande inte räknas som legitimation. Dessa räknas således inte som giltig ID-handling. Undantag från detta gäller i seniorklassen där LMA-kort godkänns.

För barn 7–12 år som saknar giltig ID-handling ges i stället följande möjlighet till identifikation. Vårdnadshavare får intyga barnets identitet och födelsedatum samt uppvisa ett personbevis på barnet. Personbevis beställs enkelt hos Skatteverket. Den vårdnadshavare som följer med barnet och intygar barnets identitet måste kunna visa upp giltig ID-handling.

Kategorier: Information