Svenska Taekwondounionens Förbundsmöte äger rum 1 maj 2024 kl. 18:00 digitalt via Zoom med e-valsystemet Suffra. Inloggning och testning bör ske omkring kl. 17:30 för att åtgärda eventuella problem berörda har så att mötet kan starta i tid kl. 18:00. Varmt välkomna!

Kallelse

Preliminär röstlängd

Om er förening inte är upptagen i listan över den preliminära röstlängden och ni anser att ni har rösträtt, eller om ni i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er att kontakta kansliet via mejl till info@svenskataekwondounione.se.

Mötesordning och mötesregler

Inkomna motioner

Styrelsens svar på inkomna motioner

Valberedningens nomineringar

  1. Fresia Pérez – ordförande
  2. Jan-Erik Råberg – ledamot 2 eller 4
  3. Pierre Dahlqvist – ledamot 2 eller 2
  4. Emelie Seiden – suppleant 1 eller 2
  5. Asghar Nazari – suppleant 1 eller 2

Övriga kandidater
Dennis Svanborg
Ahmed Talabani
Amir Burhani

Styrelsens propositioner

Årsredovisning och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag

Arbetsplan