Vänligen notera att utövarna måste logga in i sin profil på http://worldtkd.simplycompete.com och acceptera sina ”Waivers” i form av ”Terms and Privacy Policy” samt ”Personal information”. Annars kan inte deras licenser godkännas. 

Se även till så att alla nödvändiga dokument m.m. är uppladdade så att handläggningen kan ske skyndsamt för er skull. 

Tack! 

Kategorier: GAL