Svenska cuperna i Kyorugi respektive Poomsae kommer att separeras under 2018 för att Poomsaen ska kunna fortsätta utvecklas. Eftersom deltagarantalet i Poomsae växer och fler mattor m.m. behövs är det mer optimalt att Poomsae får sina egna tävlingar i en egen hall. Dessutom anpassas datumet för cuperna till Poomsaens kalender. Således fordrar nu STU ansökningar för följande cuper: 

  1. Svenska cupen 1 –  8 september 2018 i region syd
  2. Svenska cupen 2 – 6 oktober 2018 i region väst 
  3. Svenska cupen 3 – 3 november 2018 i region öst

SM 2018 kommer att genomföras gemensamt med Poomsae och Kyorugi den 1-2 alternativt den 8-9 december i region syd. Ansökan för SM skickas in i samband med ansökan för cuperna i Kyorugi. Arrangören bör dock räkna med minst två mattor för Poomsae och en läktare i anslutning till dessa. 

Arrangemanget tilldelas den förening som, förutom är medlem i STU och som uppfyllt samtliga av sina förpliktelser gentemot STU och STF samt därvid inte har några skulder till Förbunden,

  • har mest lämplig och rymlig hall med läktare för publik i förhållande till tävlingens storlek,
  • kan ordna med övernattning och mat som uppnår god kvalitet till domare och övriga funktionärer,
  • tillhandahåller minst 10 funktionärer att bistå arrangemanget,
  • arrangerar tävlingen i en stad med goda förbindelser och transportmöjligheter till och från staden samt domarhotellet och sporthallen, 
  • kan erbjuda deltagarna och publiken lättare mat och annat att äta/dricka under tävlingsdagen, och 
  • i övrigt har kapacitet och resurser att anordna ett sådant tävlingsarrangemang. 
Välkomna med er ansökan och sanktionsansökan till info@stuswe.se snarast dock senast 25 februari 2018.