STU söker arrangörer till höstens cuper i Kyorugi följande datum:

  1. Svenska cupen 1 i region norr –  22 september
  2. Svenska cupen 2 i region öst – 13 oktober
  3. Svenska cupen 3 i region väst – 17 november

SM 2018 kommer att genomföras gemensamt med Poomsae och Kyorugi den 1-2 alternativt den 8-9 december i region syd. Ansökan för SM skickas in i samband med ansökan för cuperna i Kyorugi. Arrangören bör dock räkna med minst två mattor för Poomsae och en läktare i anslutning till dessa.

Arrangemanget tilldelas den förening som, förutom är medlem i STU och som uppfyllt samtliga av sina förpliktelser gentemot STU och STF samt därvid inte har några skulder till Förbunden,

  • har mest lämplig och rymlig hall med läktare för publik i förhållande till tävlingens storlek,
  • kan ordna med övernattning och mat som uppnår god kvalitet till domare och övriga funktionärer,
  • tillhandahåller funktionärerer att bistå arrangemanget,
  • arrangerar tävlingen i en stad med goda förbindelser och transportmöjligheter till och från staden samt domarhotellet och sporthallen,
  • kan erbjuda deltagarna och publiken lättare mat och annat att äta/dricka under tävlingsdagen, och
  • i övrigt har kapacitet och resurser att anordna ett sådant tävlingsarrangemang.
Välkomna med er ansökan och sanktionsansökan till info@stuswe.se snarast dock senast 25 februari 2018.