Vänligen notera att samtliga handlingar m.m. inför årsmötet i Stockholm den 21 april publiceras på följande sida: http://stuswe.se/stu/arsmote/ 

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya handlingar och dokument. Vänligen läs igenom handlingarna och hör av er till info@stuswe.se om ni har några frågor. Kontrollera gärna också röstlängden så att er förening har rösträtt ifall ni är berättigade till det enligt stadgarna.

Väl mött i Stockholm!