Som tidigare informerats om kommer GAL-licenserna att successivt ersätta Taekwondopassen.

Från och med 1 juni 2018 kommer det för alla avancerade (4 gup och uppåt) bli obligatoriskt att inneha en GAL-licens för att kunna delta på samtliga arrangemang sanktionerade av STU.

För nybörjarna gäller detta från och med den 1 augusti 2018.

Med samtliga arrangemang avses tävlingar, utbildningar, läger m.m. som sanktioneras av STU eller anordnas inom STU:s regi. Detta gäller t.ex. även om en förening själv väljer att anordna ett träningsläger.

Taekwondopassen kommer således inte att användas alls längre från och med den 1 augusti 2018 och ersätts helt och hållet av GAL.

Mer information kring GAL och hur man erhåller licensen finns att ta del av här: http://stuswe.se/foreningar/gal-licens/

De som avser att tävla internationellt (utanför Sverige eller t.ex. på internationella G-klasstävlingar) behöver ha en WT event pass som skaffas i samband med ansökan om GAL. Varje administratör för respektive föreningen kan välja om utövaren ska ha en WT event pass eller inte när han/hon ansöker om GAL för sin utövare.

De som inte tävlar internationellt och ämnar endast att tävla i Sverige på tävlingar som inte ger rankingpoäng internationellt behöver inte ha en WT event pass. Detta gäller för t.ex. nybörjare. Genom att välja att inte ha en WT event pass på sin GAL kommer kostnaden att minska.

En GAL med WT event pass kommer att kosta ca 50 € medan en GAL utan WT event pass kommer att kosta ca 10 €. På så sätt kommer det inte att bli dyrare för nybörjare att tävla som annars var tvungna att införskaffa Taekwondopass.

STU ser positivt med utvecklingen av GAL och systemet har många fördelar som vi kan gynna. Dock är systemet fortfarande under utvecklingen och ännu inte helt färdigt. Vi återkommer längre fram med mer information när systemet är komplett.

Tveka inte att kontakta oss på info@stuswe.se om ni har några frågor angående detta.

Foto: Henrik Ladegaard-Pedersen.

Kategorier: GAL