Svenska Taekwondounionens styrelse har efter förslag från landslagsledningen i Poomsae och yttrande från Poomsaekommittén antagit nya uttagningskriterier till landslaget i Poomsae.

Skälen för de nya kriterierna är följande.

Under året har en enormt satsning skett för att utveckla landslaget i Poomsae och sätta en bra struktur kring organisationen. Tack vare Förbundskapten Finn Buchardt och landslagsledningen har utövarna regelbundet haft mängder med träningar, läger, tävlingar samt andra övningar och aktiviteter som de deltagit på. Detta har lett till att utövarnas prestation markant blivit bättre på exempelvis internationella tävlingar. Ledningen har en tydlig vision och arbetar ständigt för att förbättra landslaget. En del i denna utveckling är att öka antalet yngre utövare som kan komma med i landslaget och därmed bygga en stabil grund och framtid. Ytterligare en viktig del i detta är att göra landslaget mer attraktivt och seriöst; det kommer därför att ställas högre krav på utövarna. Dels måste utövarna nu delta på hälften av tävlingarna som ingår i elitserien, dels kommer utövarna att delta på ett uttagningsläger där en slutlig uttagning kommer att ske efter intervju och olika tester m.m. Detta för att garantera att alla utövare verkligen vill elitsatsa. Rankingen ska emellertid fortfarande ses som grunden för uttagning till landslaget. Konkurrensen kommer även att öka med tanke på att rankingpoängen ändrats. 

Sammantaget har kriterierna reviderats utifrån det landslagsledningen och kommittén erfarit under året. Kraven för utövarna har skärpts för att kunna öka kvalitén på landslaget. Under nästa år kommer även en större satsning ske kring Freestyle samt par/lag. 

Kriterierna hittas i sin helhet här: Uttagningskriterier till landslaget i Poomsae