Även om samtliga tävlande har GAL måste likväl giltig legitimation uppvisas vid invägningen. Kan inte giltig legitimation uppvisas får invägning inte ske och den aktuella utövaren kommer att diskvalificeras. Ingen dispens meddelas och inga undantag görs! För seniorer och uppåt accepteras LMA-kort, men inte för övriga tävlingskategorier. Detta gäller ALLA tävlingar som sanktioneras av STU.