Hej och hjärtligt välkomna till Svenska Cupen 2 i Borlänge!

Nedan följer information om registreringen, invägningen och tävlingsdagen.

Registrering
Registrering görs på fredag 12 oktober i Maserhallen mellan klockan 17:00 och 20:00. Registreringen sker klubbvis och ett kuvert med entréband och information kommer att erhållas efter att kvitto för inbetalning visats upp.

Invägning
Invägning äger rum på fredag den 12 oktober i Maserhallen mellan klockan 17:00 och 20:00. För att smidiggöra invägningen så mycket som möjligt kommer tidsbokning att ske för samtliga klubbar. Av följande länk framgår vilken tid varje förening har blivit tilldelad för invägning: http://stuswe.se/2018/10/11/invagningstider-foreningar-svenska-cupen-2-i-borlange/

Vid invägningen ska varje tävlande ha på sig sitt entréband

Lottning
Lottning för matchlistor sker efter att invägningen är avslutad i sporthallen ca klockan 20:30. Alla klubbledare är välkomna att närvara när lottningen genomförs. Adressen till sporthallen hittas i inbjudan till tävlingen.

Tider m.m.
Tävlingen startar klockan 09:00 och kommer att genomföras på 5 mattor. Insläpp till hallen sker från klockan 08:00. Det är 231 deltagare anmälda till tävlingen, varför tävlingen beräknas avslutas i god tid om allt flyter på bra och inget oförutsett inträffar. Tävlingen avbryts för lunch mellan ca klockan 12 och 13. Mer specifika tider för lunch kommer dock att meddelas på tävlingen.

Prisutdelning
Prisutdelning sker löpande efter varje semifinal och final på varje matta.

Coachlicenser
Samtliga behöriga coacher som ska coacha måste ha sin svenska eller europeiska coachlicens med sig. Under tävlingsdagen måste coachlicensen vara synlig genom att coachen har den runt halsen. Alla coacher ska ha fått korthållare och nyckelband. Om någon behöver extra nyckelband och korthållare kan dessa köpas för 40 kr/st. Vid varje match ska coachen lägga fram sin coachlicens på jurybordet och efter matchen ta tillbaka den.

Coacher och tävlanden på tävlingsområdet
Endast coacher som coachar på pågående match eller som ska coacha på nästkommande match får lov att vistas på tävlingsområdet. De coacher som har coachat klart eller inte ska coacha på aktuell match måste lämna tävlingsområdet och gå upp på läktaren eller stanna utanför tävlingsområdet. Detsamma gäller tävlanden, enbart de som ska tävla på en aktuell match får vara i tävlingsområdet, de andra ska stanna utanför.

GAL och ID-kort
I samband med invägningen måste GAL och giltigt ID-kort uppvisas för varje tävlande. På tävlingsdagen räcker det att tävlanden antingen uppvisar GAL eller ID-kort. GAL kan visas i mobilen eller på papper.

FÖR ALLAS TREVNAD – TACK FÖR ATT NI ALLA ANSVARAR FÖR ATT ERA SOPOR KASTAS I PAPPERSKORGARNA/SOPSÄCKARNA UNDER TÄVLINGSDAGEN!

Vi ser fram emot att träffa er i Borlänge och önskar er alla lycka till!

Med vänlig hälsning,
Reza Abrishami