De föreningar med skuld till förbundet som trots påminnelser inte relegerat sin skuld / betalt sina fakturor , kommer inte att tillåtas att delta på förbundsaktiviteter tills dess att skulden är betald.
.
Detta innebär b.la nekat deltagande på läger och tävlingar,  landslag i Poomsae / Kyrorugi, deltagande i challengers och andra projekt i enlighet med våra stadgar.
 .
Vi uppmanar härmed alla föreningar samt medlemmar med obetalda skulder att omgående betala och göra rätt för sig, OBS senast måndag 21/1.
 .
STU´s stadgar säger tydligt:
 .
§ 34 Behörighet Förening som:
 .
a) Ej är ansluten till STU
.
b) Ej har fullgjort sina förpliktelser gentemot STU eller STF enligt dessas stadgar Äger ej rätt att deltaga i någon av STU´s instanser, anordnade tävlingar, träningsläger eller övriga arrangemang inom ramen för Förbundets verksamhet.