Nu har vi tagit fram en beskrivning av innehållet till följande kommittéer. Nu ser Svenska Taekwondounionen att vi måste få in fler intresserade personer att arbeta ideellt i våra kommittéer.
Synpunkter och ideér tar vi givetvis emot det är viktigt att vi lyssnar på/av verksamheten.
Anmäl ert intresse till kommitté arbete på : info@stuswe.se
* Tävlingskommitté (TK) Svenska Taekwondounionens Tävlingskommitté
* Utbildningskommitté (UK) Svenska Taekwondounionens Utbildningskommitté

Utbildningskommitténs (UK) första uppgift blir att se över och revidera STU´s Utbildningsplan.
Utbildningsplan STU 2018-04-01

Vi arbetar vidare med innehållet i de övriga kommittéerna, så det blir tydligt
om vad som gäller tillsvidare.
* Kyorugikommitté (KK)
* Poomsaekommitté (PK)
* Domarkommitté (DK)
* Parakommitté (PaK)
* Hapkidokommitté (HK)