Svenska Taekwondounionen tillhandahåller. Medaljer – SM tecken, teknisk utrustning, mattor till en kostnad av 60.000 kr, arrangörs föreningen söker själva medel ifrån Idrottslyftet för arrangemang.

 1. Svenska cupen Kyorugi 1        – 21 september.
 2. Svenska cupen Kyorugi 2        – 26 oktober.
 3. Svenska cupen Kyorugi 3        – 23 november.

Poomsae kommer även under 2019 separeras för att Poomsae skall fortsätta utvecklas. Eftersom deltagarantalet i Poomsae växer och fler mattor m.m. behövs är det mer optimalt att Poomsae har sina tävlingar i en egen hall.

 1. Svenska cupen Poomsae 1   – xx september.
 2. Svenska cupen Poomsae 2   – xx oktober.
 3. Svenska cupen Poomsae 3  – xx november.- Poomsae cuperna uppdateras när vi fått datumen fastställda
 • Svenska Mästerskapet Kyorugi  – 07 december.
 • Svenska Mästerskapet Poomsae– 08 december.

Ansökan och sanktion för Svenska cuperna och SM skickas in till kansliet
OBS ! senast 2019 – 03 – 15.

Arrangemanget tilldelas den förening/föreningar som, förutom är medlem i STU och som uppfyllt samtliga av sina förpliktelser gentemot STU och STF samt därvid inte har några skulder till Förbunden.

 • har mest lämplig och rymlig hall med läktare för publik i förhållande till tävlingens storlek.
 • kan ordna med övernattning och mat som uppnår god kvalitet till domare och övriga funktionärer.
 • tillhandahåller funktionärer att bistå arrangemanget.
 • arrangerar tävlingen i en stad med goda förbindelser och transportmöjligheter till och från staden samt domarhotellet och sporthallen.
 • kan erbjuda deltagarna och publiken lättare mat och annat att äta/dricka under tävlingsdagen.
 • i övrigt har kapacitet och resurser att anordna ett sådant tävlingsarrangemang.

Välkomna med er ansökan och sanktionsansökan till info@stuswe.se snarast dock senast 15 mars 2019.