Beträffande medlemsavgift tillämpar domarkommittén, som princip, det som gäller hos World Taekwondo där IR-domare betalar 50 $ i medlemsavgift per år för att bibehålla aktiv licens och möjlighet att bli uttagna vid diverse tävlingar etc. Domarkommitténs ambition är att följa den internationella normen som gäller för vår idrott beträffande dess licenshantering och medlemskap där svenska domare ska betala 100 kr i medlemsavgift per år.

Här bör påpekas att licenskostnaden för tjänsten tkdreferee.com där svenska domare anmäler sig till både nationella och internationella tävlingar är 500 € för år 2019 vilket betalas från medlemsavgiften som domarna ska betala per år. En annan anledning till varför en medlemsavgift tas ut är för att kunna sålla bland alla domare och kontrollera vilka som är aktiva eller avser vara aktiva, samt de som inte önskar vara aktiva domare längre.

Registrerade domare på tjänsten www.tkdreferee.com som inte betalat medlemsavgifterna för åren 2018 och 2019 per den 28 februari kommer att tas bort från den tjänsten. Redan anmälda domare till vårens tävlingar kommer att bli debiterad från sitt domararvode 200 kr för åren 2018 och 2019 samt 100 kr för extra administrativt arbete dvs. sammanlagt 300 kr.

Betalningen ska ske till STU:s Bankgiro: 5135-5493, märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi”. Kvittot på betalning skickas sedan till domare.kyorugi@stuswe.se för registrering.