STU söker nu arrangörer till Svenska cuper i Poomsae.

  • Svenska cupen 1 Poomsae – 7 september 2019
  • Svenska cupen 2 Poomsae – 5 oktober 2019
  • Svenska cupen 3 Poomsae – 16 november 2019

Arrangemanget tilldelas den förening som, förutom är medlem i STU och som uppfyllt samtliga av sina förpliktelser gentemot STU och STF samt därvid inte har några skulder till Förbunden,

  • har mest lämplig och rymlig hall med läktare för publik i förhållande till tävlingens storlek
  • kan ordna med övernattning och mat som uppnår god kvalitet till domare och övriga funktionärer
  • tillhandahåller funktionärer att bistå arrangemanget
  • arrangerar tävlingen i en stad med goda förbindelser och transportmöjligheter till och från staden samt domarhotellet och sporthallen
  • kan erbjuda deltagarna och publiken lättare mat och annat att äta/dricka under tävlingsdagen
  • förbinder sig att följa de riktlinjer och regler som föreskrivits av STU avseende ekonomin för tävlingen
  • i övrigt har kapacitet och resurser att anordna ett sådant tävlingsarrangemang med hög kvalitet

Välkomna med er ansökan och sanktionsansökan till abtin.khoshnood@stuswe.se med kopia till info@stuswe.se snarast dock senast 27 maj 2019.