Det föreligger till följd av COVID-19 alltjämt restriktioner kring olika arrangemang inom idrotten. Intresset av att anordna tävlingar är av den anledningen mycket lågt och därför gör vi nu ett sista försök att få arrangörer som kan anordna Svenska cuperna och SM under hösten. De arrangörsföreningar som tidigare har varit intresserade av att arrangera tävlingar har av naturliga skäl dragit tillbaka sin ansökan. För att beviljas sanktion och därmed få lov att anordna tävlingar måste många av bl.a. RF och Folkhälosmyndigheten uppställda krav uppfyllas. Detta med hänsyn till människor hälsa och säkerhet samt för att i så stor utsträckning som möjligt minska smittspridningen. Dessa krav medför svårigheter för arrangörer att kunna anordna en tävling; såväl ekonomiskt som organisatoriskt och planeringsmässigt. Om det finns föreningar som är intresserade av att anordna en Svenska cup eller SM under hösten ombeds ni att ta kontakt med STU via info@stuswe.se. Gör detta så snart ni kan, dock allra senast den 20 juli 2020.

Innan ni anmäler ert intresse vill vi dock uppmana er att läsa och gå igenom följande dokument:

Vi vill samtidigt informera er om att det på grund av rådande omständigheter finns en stor risk att det inte kommer att genomföras några tävlingar under hösten, även vad gäller elitserien. Förutom att det måste finnas arrangörer som är villiga att anordna och genomföra tävlingarna måste vi säkerställa att ingen smittas av coronaviruset. Individers hälsa och mående måste gå före i detta allvarliga läge. Därutöver måste vi säkerställa att exempelvis domare är villiga att resa landet runt för att döma och att arrangörsföreningen får ihop tillräckligt med funktionärer m.m. Det är således många faktorer som måste beaktas och det uppkommer en risk att vi inte kan anordna Svenska cuper och SM under hösten. Ni behöver dock inte oroa er avseende landslaget och rankingen. Styrelsen för en dialog med landslagsledningen för både Kyorugi och Poomsae för att kunna hitta lösningar som blir så bra och rättvist som möjligt. Tveka inte att höra av er till oss (info@stuswe.se) om ni har några frågor eller funderingar.