På STU WT-tävlingar ska samtliga tävlande uppvisa giltigt GAL eller STU Taekwondopass tillsammans med en giltig legitimation vid invägning. Att legitimationen ska vara giltig menas bl.a. att den ska gälla och att den inte har gått ut.

STU Taekwondopasset ska vara korrekt och fullständigt ifyllt samt innehålla ett foto på den tävlande. På tävlingsdagen räcker det att den tävlande endast uppvisar antingen GAL eller STU Taekwondopass. Legitimation behöver alltså inte uppvisas på själva tävlingsdagen, utan är ett krav vid invägningen.

Observera också att LMA-kort eller liknande inte räknas som legitimation. Dessa räknas således inte som giltig ID-handling. Undantag från detta gäller i seniorklassen där LMA-kort godkänns.

För barn 7–12 år som saknar giltig ID-handling ges i stället följande möjlighet till identifikation. Vårdnadshavare får intyga barnets identitet och födelsedatum samt uppvisa ett personbevis på barnet. Personbevis beställs enkelt hos Skatteverket. Den vårdnadshavare som följer med barnet och intygar barnets identitet måste kunna visa upp giltig ID-handling.