STU:s styrelse har efter förslag från Domarkommittén beslutat att höja domararvodena för samtliga Kyorugi- och Poomsaedomare.

De gällande arvodena är således enligt beslutet följande:

  • Invägningsdomare (Kyorugi): 100 kr per timme
  • Koordinator (Poomsae): 500 kr
  • C-klass: 550 kr
  • B-klass: 650 kr
  • A-klass: 750 kr
  • IR-klass: 750 kr
  • Huvuddomare: 1500 kr

Arvodena gäller för när tävlingen pågår mellan klockan 09.00 och 18.00. Efter klockan 18.00 betalas ut övertid med 50 kronor per påbörjad halvtimme.

Detsamma gäller om tävlingen startas innan klockan 09:00 – då betalas övertidsersättning ut för den tiden som tävlingen startat tidigare.

Notera att starttiden för övertid flyttats fram från klockan 17.00 till 18.00. Denna ändring av tiden för övertid är en direkt följd av höjningen av domararvodena.

Det nya beslutet gäller med omedelbar verkan.

Vi vill i sammanhanget passa på att påminna alla domare att betala in den årliga medlemsavgiften på 100 kr till STU:s bankgiro 5135-5493. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi 2018” alt. ”Domarmedlemsavgift Poomsae 2018”.

Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr.

Kvitto på inbetalning skickas sedan till info@stuswe.se för registrering.

Domare som inte betalat in sin medlemsavgift får inte lov att döma på aktuella tävlingar.

Vänligen mejla till info@stuswe.se om ni har några frågor.

Kategorier: Domare