Det bör återigen påminnas att samtliga tävlande, såväl nybörjare som avancerade, måste inneha GAL (Global Athlete License) för att kunna tillåtas att tävla. Utan GAL får man inte tävla. Därför är det viktigt att alla föreningar har en fungerande rutin kring hanteringen av licenserna samt en administratör som kan ansöka om licenserna. 
 
Det ligger en del ansökningar som inte kan godkännas av olika anledningar. Vänligen logga in i era profiler och undersök varför just er ansökan inte godkänts. Det kan handla om att betalning inte skett, att ni inte godkänt era ”waivers” vilket görs i er profil eller att ni inte laddat upp korrekta dokument, bilder etc. 
 
Mer information om GAL samt hur man går tillväga för att ansöka om GAL finns på vår hemsida genom följande länk: http://stuswe.se/foreningar/gal-licens/