STU:s styrelse har beslutat om en mindre omorganisation för STU varvid ett nytt kontor/kansli öppnats i Trelleborg. Kansliet i Stockholm finns dock fortfarande kvar, men kommer att arbeta mest gentemot RF och handha STU:s ekonomi. Kansliet i Trelleborg kommer i stället få som uppgift att arbeta med service gentemot medlemmarna och den löpande administrationen m.m. Denna nya organisation kommer inte medföra några förändringar för STU eller medlemmarna förutom att administrationen blir mycket mer effektiv. Vi satsar på medlemsservice, kommunikation och förbättrade rutiner! 

I och med det nyöppnade kansliet i Trelleborg kan styrelsen för STU med stolthet och glädje meddela att Ylva Magnusson från och med 1 september anställts och kommer att arbete på kansliet i Trelleborg. Ylva kommer att besvara STU:s mejl och vara behjälplig i diverse ärenden och frågor. Därmed och på grund av den nya omorganisationen måste vi tyvärr meddela att Kosovare inte längre arbetar hos STU.

 

Vi är väldigt glada över att Ylva har valt att jobba med oss för att utveckla vår organisation och sport. Ylva kommer själv att presentera sig mer utförligt i STU:s nästkommande medlemsbrev, men redan nu kan sägas att hon är väldigt aktiv, rutinerad och ansvarsfull. Vi hälsar därför henne välkommen till STU och önskar henne lycka till!

Kansliet nås i nuläget via mail: info@stuswe.se