Hoppas att ni alla har haft en bra, avkopplande och fantastisk sommar – och att ni nu alla är laddade för en fantastisk taekwondo-höst. Undertecknad vet att många av er har legat i hårdträning under sommaren och redan varit igång och tävlat i t.ex. Polish Open (där jag med glädje kan konstatera att svenska utövare gjorde mycket fina resultat med många medaljer). Sammanhållningen bland våra föreningar när vi tävlar internationellt verkar också vara på topp där många stöttar varandra utan att klubbtillhörigheten spelar någon roll.

Det råder också nya landslagsledningar inom både poomsaen (de har haft sin ett tag med en bra utveckling) och kyorugin. Inom kort kommer deras idéer för att stärka Sverige och våra utövare att presenteras.

Inför tävlingssäsongen som startar kommande helg i Malmö (samtliga tävlingar finns i kalendern påwww.stuswe.se) ber jag samtliga spelare och ledare att läsa igenom tävlingsreglementet så att alla kommer väl förberedda (se det på samma hemsida). Det finns såklart mycket i reglementet som är viktigt, men jag väljer att framhålla följande;

1. Alla spelare måste ha GAL-licens när de kommer till Svenska Cupen. Utan sådan licens kommer inte era utövare att få tävla. Undertecknad skriver detta eftersom det har observerats att ett flertal spelare i nuläget saknar sådan licens – så snälla: dyk inte upp i Malmö utan GAL-licens!,

2. Inga dispenser ges för miniorer överhuvudtaget att tävla som kadetter (om detta observeras kommer coachlicenser omedelbart att dras in – både från berörd coach samt ev. licens från den som står som ansvarig på tpss.eu),

3. Vi har bara light kontakt mot huvud för kadetter på cuperna och SM (räkning till åtta innebär att det inte varit en light kontakt – och räkning till tio innebär diskvalifikation för utföraren, varvid motståndaren får vinsten men tillåts inte fortsätta i tävlingen),

4. Till SVC1 i Malmö tillåts viktklassändringar mot en avgift vid inregistrering (dock inte efter invägning!). Anledningen till detta är dels att många missat att man inte får byta viktklass inför årets första förbundstävling (och att detta är nytt för i år) dels att vårt tävlingsreglemente i viss mån är oklart i denna delen,

5. Det finns ett strikt rankingsystem för landslagsplatser, vilka alla som har spelare som strävar mot Mästerskap måste vara införstådda med.

Hoppas nu att alla får en mycket trevlig, bra och utvecklande höst inom taekwondon.

Vänligen,
Jacob Asp