Ordförande har ordet,

Det har tyvärr varit lite tyst från min sida – men detta innebär inte att vi inte arbetat och nu kommer styrelsen och undertecknad att sätta full fart även med informationsspridning. 

NYHET; Sverige har ansökt om att få två Mästerskap till Sverige under år 2019 – dels U21-EM dels Junior-EM.

MÖJLIGT? Kanske men troligt.

Detta har som Ni förstår tagit en del tid i anspråk – och redan nu riktas ett särskilt Tack till Gibriel Jatta som gjort ett stort och betydelsefullt arbete för att detta ska kunna hända och där Helsingborg Stad går in med en skottkärra fylld av nödvändiga pengar och förutsättningar ”Tack Gibbe!!!”. Ett av Mästerskapen ska sålunda enligt vår plan gå av stapeln i Helsingborg. Rörande vår andra ansökan har vi lite mer oklarheter att reda ut (och framförallt pengar som måste ordnas fram)…

Under kommande U21 Mästerskap i Polen och Kadett-EM i Spanien kommer slutförhandlingar att ske rörande detta. Målet är att få två Mästerskap år 2019 till Sverige, men vi är grymt nära att säkra åtminstone ett Mästerskap till Sverige. Hur länge var det sedan detta hände?

 

 

Vänligen

 Jacob Asp