Vi vill meddela att ordförande Jacob Asp har på egen begäran av personliga skäl avgått som ordförande för STU. Jacob lämnar sin post omgående. 

Vice ordförande Ninos Malki tar över som ordförande för STU och blir tillförordnad ordförande.

Styrelsen kommer att hålla möten samt konstituera om sig. Verksamheten kommer dock att fortsätta som vanligt.