Behöver du stöd och råd för att veta hur du kan agera när någon bryter mot idrottens värdegrund?
Nu har linjen öppnat! Det går också att nå fram via mejl på idrottsombudsmannen@rf.se.
Idrotten ska vara en trygg plats med nolltolerans mot våld, trakasserier och övergrepp.
Nu införs både idrottsombudsman och visselblåsartjänst!
https://www.rf.se/Allanyheter/idrottsombudsmanochvisselblasartjanstforentryggidrott/?fbclid=IwAR00hSHnv_ElW09P_MXjixem7AesXqIHhlJhka_OucYbB5iHpJiLe-8p1p4