Samtliga medlemmar i den svenska domarkåren, Kyorugi och Poomsae ska betala 100 kr i medlemsavgift för år 2019.

Betalningen ska vara STU tillhanda genom dess Bankgiro: 5135-5493 SENAST den 31 januari. Märk betalningen med namn, klubbtillhörighet och ”Domarmedlemsavgift Kyorugi 2019” alt. ”Domarmedlemsavgift Poomsae 2019”.

Observera att om man är domare i både Kyorugi och Poomsae ska två medlemsavgifter betalas, det vill säga sammanlagt 200 kr.

Kvitto på betalning skickas sedan till domare.kyorugi@stuswe.se alt. domare.poomsae@stuswe.se för registrering.