Just nu får in många frågor till kansliet ang Coachutbildningar.
Initiativet om att göra dessa på hemma klubb var nog gott, dessa utbildningar kommer inte att genomföras på det sätt tidigare sagts. Utan vi återkommer med en uppdaterad plan för Coach och Domarutbildningar 2019.
Detta kommer att publiceras på hemsidan de närmaste veckorna.