STU:s styrelse fick under september äntligen tillgång till och insyn i ekonomin. Onsdag 25 september träffade styrelsen revisorn och RF-ekonomi för gemensam genomgång av ekonomin och konstaterade att medlen som finns kvar är lägre än tidigare framgått.

Styrelsen har därför vidtagit åtgärder för att omedelbart få stopp på utflöde av återstående medel som ska räcka för fasta kostnader för sista kvartalet, och därmed försöka minimera risken för minusresultat.

Från och med idag 30 september ska alla utlägg och aktiviteter som planeras först ha ett godkännande från styrelsen, inga utlägg och fakturor kommer att godkännas utan ett tidigare godkännande från styrelsen. Samtliga kreditkort har avslutats och för tidigare kortinnehavare gäller samma regler, att utlägg först ska godkännas av styrelsen. Även attestordningen har ändrats så att attesträtt finns hos ordinarie ledamot istället för suppleant.

Rapport över ekonomin fram till september är under bearbetning och kommer att presenteras här inom kort när rapporterna per sista september erhållits från RF-ekonomi.

Kategorier: Information