Med anledning av STF:s hastiga beslut mot World Taekwondo i Sverige (STU), kallar vi härmed alla våra medlemmar till digitalt möte söndagen den 13 september kl. 12 – 14.

Mer information och underlag kommer att finnas tillgängligt här på vår hemsida under fredagen den 11 september.