Med anledning av STF:s beslut att reducera STU:s verksamhetsstöd har styrelsen för STU tagit fram en skrivelse med information avseende detta.

Skrivelsen hittas här: Skrivelse STU

Samtliga medlemsföreningar i STU kallas till möte på söndag den 13 september kl. 12:00. 

Delta på mötet och registrera er här: Länk till registrering
Därefter skickas länken till mötet till den e-postadress som angavs. Där ska du klicka Click here to join
Att registrera ett zoom-konto är gratis och kan göras här: https://zoom.us/signup

Väl mött på söndag!