Svenska Taekwondounionen har den 18 oktober 2020 lämnat in sitt överklagande avseende Svenska Taekwondoförbundets beslut daterat den 6 september 2020 att reducera STU:s verksamhetsstöd. Överklagandet publiceras i sin helhet nedan.

I korthet har STU, utöver frågan om talerätt, huvudsakligen gjort gällande (i) att STF enligt stadgarna är skyldigt att fördela medel och stöd (som erhålls från RF) till grenförbunden, inklusive STU, och (ii) att STF saknar rätten att reducera, återkräva eller hålla inne stöd och medel som tillhör grenförbunden, inklusive STU. Därmed anser STU att STF:s beslut står i direkt strid med STF:s stadgar och ska undanröjas.

Överklagandet med komplettering hittas nedan:

Överklagande avseende STFs beslut 6 september 2020

Komplettering av överklagandet med utveckling av grunderna m.m.

Tveka inte att höra av er till info@stuswe.se om ni har några frågor.