Den 6 december 2020 genomfördes STU:s Förbundsmöte. Även om Förbundsmötet för första gången någonsin ägde rum digitalt gick mötet smidigt till och allting fungerade utmärkt. Förbundsmötet pågick under drygt fyra timmar och 62 röstberättigade föreningar närvarade på mötet. Protokollet från mötet kommer att publiceras i sin helhet, men nedan följer några sammanfattande punkter:

  • Samtliga möteshandlingar godkändes och Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för såväl 2018 som 2019.
  • Samtliga tre propositioner som Förbundsstyrelsen hade hänskjutit till Förbundsmötet bifölls av Förbundsmötet. Det innebär bl.a. att stadgeändringar genomfördes vilket nu ger föreningar som bedriver ITF Taekwondo (Chang Ung) och Hapkido rätt att vara medlemmar i STU.
  • Fresia Pérez valdes till ordförande i Förbundet på fyra år.
  • Robert Teklic och Abtin Khoshnood valdes till ledamöter i Förbundet på fyra år.
  • Milla Olsson och Ahmed Talabani valdes till suppleanter i Förbundet på två år.
  • Dick Skantz, Nor Alhaj och Lotta Svensson valdes till valberedning i Förbundet på två år.
  • Ninos Malki, avgående vice ordförande, avtackades för sitt arbete under dessa år.