Bäste medlem,
Världen är fortfarande hård drabbad av Coronapandemin men förhoppningsvis kan vi under 2021 återgå till en mer normal situation. Vi rekommenderar de föreningar som är särskilt drabbade att söka kompensationsstöd av RF, följ länken https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar
Verksamhetskonferens för medlemsföreningarna i STU
Vi kan ännu inte planera för stora samlingar men kommer att starta 2021 med en digital konferens för att behandla och arbeta med två viktiga frågor – vår organisationsstruktur samt verksamhetsutveckling. 
Det vore idealiskt om alla STU medlemmar kan delta och bidra, därför ber vi er markera i följande doodle de datum som passar er, vänligen ange er föreningsnamn under ”Participant”: https://doodle.com/poll/u5citezpevvu9ffu?utm_source=poll&utm_medium=link
Medlemsavgift, rapportering i IdrottOnline och rösträtt
Vi påminner om att betala in medlemsavgift till STF, rapportera i IdrottOnline samt skicka de handlingar som STF numera kräver för att få rösträtt senast 31 december 2020. 
Många av er har påtalat missnöje med det sista, framför allt är det låga förtroendet för granskningsprocessen via STF och dess kansli som lyfts, men eftersom detta infördes i STF stadgar finns det inget att göra åt det just nu. I stället får frågan i vederbörlig ordning, exempelvis genom att föreningarna ger in motioner, hanteras på kommande Förbundsstämma i STF.
Förbundsmöte 2021
Förbundsmöte 2021 har preliminärt bokats till 25 april 2021 och kommer med anledning av fortsatta restriktioner att hållas digitalt med samma system som användes senast.
Stefan Glimmark, som suttit i styrelsen för STU under många år, har avgått p.g.a. familjeskäl. Stefan har varit en väldigt engagerad medmänniska och Taekwondoförälder och han kommer att vara mycket saknad i styrelsen. Vi har dock bett honom stanna kvar som en kugge i vår verksamhet vilket han har tackat ja till.
Då det nu finns en ledamotsplats att fylla är det dags att nominera kandidater. Sista datum för att skicka nomineringar är satt till 25 januari 2021. Vänligen skicka nomineringar till Valberedningen med kopia till info@stuswe.se. Ordförande i Valberedningen Dick Skantz nås på adressen dick_the_kick@hotmail.com.
Styrelsen har fastställt sista datum för att ge in motioner till den 25 januari 2021. Motioner som kommer in efter detta datum behandlas inte av Förbundsmötet 2021.
——
Styrelsen för STU önskar er alla ett Gott Nytt År!