Detta på alla sätt och vis märkliga år börjar lida mot sitt slut. Coronapandemin har slagit hårt mot verksamheten. Under större delen av året har vi inte kunnat bedriva någon verksamhet alls. Tävlingar, träningar, utbildningar och läger har fått ställas in och många föreningar har drabbats. Vi rekommenderar de föreningar som särskilt drabbats av Coronapandemin att söka kompensationsstöd av RF (följ länken: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar).

Utöver pandemin har Förbundet återigen dessvärre drabbats av konflikter, den här gången med STF. Denna konflikt har fått stora konsekvenser för STU och verksamheten. STF vägrar fortfarande att betala ut STU:s rättmätiga stöd om drygt 1,5 miljoner kronor – pengar som är mycket viktiga för verksamheten.

Trots ovanstående får vi blicka framåt och hoppas på att 2021 blir ett bättre, ljusare år. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att planera kommande verksamhetsår.

Vi kan ännu inte planera för stora samlingar men kommer att starta 2021 med en digital konferens för att behandla och arbeta med två viktiga frågor – vår organisationsstruktur samt verksamhetsutveckling. 
 
Det vore idealiskt om alla STU medlemmar kan delta och bidra, därför ber vi er markera i följande doodle de datum som passar er, vänligen ange er föreningsnamn under ”Participant”: https://doodle.com/poll/u5citezpevvu9ffu?utm_source=poll&utm_medium=link

Innan Corona tog över vår vardag och vår värld lyckades vi prestera och nådde många fina resultat i början på året. Detta hade inte varit möjligt att genomföra och det hade inte gått att i övrigt bedriva någon verksamhet utan alla er som på ett eller annat sätt bidrar till Svensk Taekwondo. Det är alla förtroendevalda, ledare, funktionärer, utövare, instruktörer, domare osv. Stort tack för alla era insatser!  

Vi vill dock ta tillfället i akt och passa på att särskilt tacka vissa individer som under detta år något extra har bidragit till Taekwondons utveckling i Sverige. Ett stort och varmt tack riktas till Finn Buchardt (Förbundskapten Poomsae-landslaget), Michael Brännback (Head of Team Poomsae-landslaget) och Robert Coltelius (Team Manager Poomsae-landslaget) för enastående insatser, inte endast under detta år utan under tre fantastiska år där Poomsaen i Sverige aldrig har varit så framgångsrik och stark som den är idag.

Gott nytt år!

Önskar styrelsen för STU