Anledningarna är flera. För det första råder det fortfarande osäkerhet med digitala möten ur både ett rättssäkerhets- och demokratiperspektiv. För det andra har vi ett ovanligt omfattande arbete med att förbereda oss inför den kommande revisionen. För det tredje vill vi gärna ta del av resultatet av PwC:s granskning av STF innan ett årsmöte.

Kategorier: Information