STU kallar härmed till Extra Förbundsstämma 3 oktober 2021 kl. 16-18.

Kallelse hittas här: Kallelse STU Extra Förbundsstämma 3 oktober 2021

Fullmakt STU Extra förbundsmöte 3 oktober-2021 Ifyllbar pdf (fyll i pdf:en digitalt, spara ifyllda filen och skicka till info@stuswe.se. Signatur måste inte göras för hand utan kan vara bild på signatur eller bara namn utskrivet digitalt).

Framdeles kommer all information och alla dokument rörande årsmötet att publiceras på följande sida: http://stuswe.se/extra-arsstamma-2021/

Kategorier: Information