Svenska Taekwondounionens domarkommitté arrangerar en nationell coachutbildning online söndagen den 13 november. För information om utbildningen och om hur anmälan och registreringen går det till, hänvisas till dess inbjudan.

Varmt välkomna mer er anmälan!

Kategorier: Coach