Med anledning av ledigheter i samband med jul och nyår håller STU:s kansli stängt. Detta innebär att varken STU:s styrelse eller andra personer som arbetar med STU-relaterade uppgifter är tillgängliga. Mejl kommer att besvaras endast i begränsad utsträckning. GAL/GOL, Dan-certifikat, Gup-certifikat, sanktionsansökningar och övriga ärenden kommer inte hanteras under jul och nyår. Kansliet öppnar åter den 8 januari 2024.

Vi önskar alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Kategorier: Information