I enlighet med kap. 2 § 16 första och femte styckena i STU:s stadgar, får kandidater till STU Styrelsen nomineras. Sista dag för nominering är den 27 januari 2024. Vi uppmanar alla intresserade att skicka sina nomineringar per mejl till Valberedningens ordförande och ledamöter:

Valberedningens ordförande: Dick Skantz, dick_the_kick@hotmail.com
Ledamot: Elin Johansson, elin@skellefteatkd.se
Ledamot: Mehran Eisazadeh, tranare@mehr-tkd.se

För en framgångsrik nominering är det viktigt att inkludera följande information:

Tillfrågad Person:
Se till att personen som nomineras är medveten om nomineringen och är villig att ställa upp.

Telefonnummer:
Lägg till korrekt telefonnummer för den nominerade personen för enkel kontakt.

Kort Beskrivning:
Ge en kort men informativ beskrivning av den nominerade personen. Berätta om dennes kvalifikationer och kompetenser, samt vad personen kan bidra med för att främja och utveckla verksamheten.

Uppfyllda Kriterier:
Det är viktigt att alla ovanstående krav uppfylls för att en nominering ska övervägas av valberedningen. Nomineringar som inte innehåller alla nödvändiga detaljer kommer tyvärr inte att beaktas. Personer som uppfyller samtliga kriterier kommer att kontaktas och intervjuas av valberedningen.

Vi ser fram emot att få ta del av dina nomineringar och värdesätter ditt engagemang för att stärka och utveckla STU:s verksamhet i sin helhet.

Valbara platser till årsmötet
Val av ordförande i Förbundet på 4 år (ledamot 1) (väljs SOS år)
Val av övriga ledamöter enligt följande:
Ledamot 2 Ordinarie val 4 år (väljs SOS år)
Ledamot 4 Ordinarie val 4 år (väljs SOS år)

Val av 2 suppleanter i Förbundet på 2 år (väljs jämna år)

Val av ordförande i valberedningen på 2 år (väljs jämna år) samt 2 övriga ledamöter på 2 år (väljs jämna år). Ledamöter bör i möjligaste mån vara lika fördelad mellan könen.

Varmt välkomna med era nomineringar!

Kategorier: Information