Via bland annat sidan STUs Domarkår Kyorugi och inkomna mail till Domarkommittén har en del frågor framförts beträffande uttagningen av domarrepresentant inför NM samt domarmedlemsavgift 2019. Nedan följer kort förklarning beträffande dessa två punkter.

Följande domare representerade Sverige på Nordiska mästerskapen 2019:
Reza Abrishami, Yasamin Taheri, Hatef Darabi, Madeleine Romero och Atié Fouad.

Nedan följer kortfattad motivering för uttagningen:
I samband med införandet av nya tävlingsregler från och med 1 juni 2018, har STU:s domarkommitté erbjudit utbildningar för samtliga regioner. Undertecknad har hållit i utbildningarna i Stockholm och Skellefteå under hösten och har även varit huvuddomare på Svenska elitserier 1-3 och SM samt nybörjartävlingar kopplade till tävlingarna. Övriga uttagna (4st) domare har deltagit på två dagarsutbildningen i Trelleborg 25–26 augusti och aktiv deltagit på årets nationella tävlingar särskilt Svenska elitserier, med aktiv deltagande menas ställt upp och dömt på samtliga efterfrågade tävlingar. Utöver ovannämnda har ambitionen varit att ha en jämn fördelning mellan könen för övriga deltagare (4st) samt att ingen region skulle bli överrepresenterat. Att region Norr och Väst har inte kommit till fråga beror helt enkelt på att domarna från region Norr har inte varit på någon av åretsnationella tävlingar och höstens elitserier. Vad det gäller region Väst har den tilltänkte varit genom WTE på andra internationella uppdrag under 2018. Dessa kriterier har använts som grund för selektionen.

Domarkommitténs strävan är att samtliga IR/A domare skall få möjligheten att representera Sverige vid diverse tävlingar runt om i världen. Det förefaller naturligt ifall man inte kan ställa upp för en tävling vid förfrågan så tillfaller möjligheten till näst stående i tur efter tillfrågad representant. Självfallet kan yttre omständigheter begränsa deltager möjlighet men detta betyder ej att möjligheter pausas för andra att bli tillfrågade.

Beträffande medlemsavgift tillämpar domarkommittén som princip det som gäller hos World Taekwondo; där IR domare betalar medlemsavgift för att bibehålla aktiv licens och möjlighet att bli uttagna vid diverse tävlingar etc. Domarkommitténs ambition är att följa den internationella normen som gäller för vår idrott beträffande dess licenshantering och medlemskap.

Domarkommittén vill betona starkt att vi tar avstånd från möjligheten med någon form av dold agenda beträffande dess selektionskriterium vid diverse uttagningar, vår vision är lika för alla.

Det uppskattas att samtliga synpunkter och funderingar kring domarfrågor kommer välformulerad till domarkommittén genom domare.kyorugi@stuswe.se. Informationskanalen ”STUs Domarkår Kyorugi” är enbart informationskanalen utåt mot medlemmar; det är inte en aktiv forum för diskussioner. Kommittén har ändå tacksamt tagit till sig medlemmarnas synpunkter och förslag. Relevanta frågor kommer att tas upp på domarkommitténs möten och samtliga domare kommer att ta del ut av det efter behandling.

På återhörande

Reza Abrishami
Ordförande Domarkommitté