Domarkommittén anordnar coach- och domarutbildningar i Malmö den 9 mars och i Jönköping den 23-24 mars. Ytterligare information och tillvägagångssätt för anmälan hittas i inbjudan nedan. 

Kyorugi coachutbildning och domarrefresing Malmö 9 mars

Kyorugi Coach- och domarutbildning Jönköping_190323-24

Vänligen observera att inga fler coach- och domarutbildningar kommer att genomföras under det första halvåret än de två ovannämnda. Coacher som saknar behöriga coachlicenser ska betala 500 kr i coachavgift per tävlingshelg till STU:s bankgiro 5135-5493. Så det gäller för berörda att anmäla sig till antingen utbildningen i Malmö 9 mars eller i Jönköping 23 mars. De som har en coachlicens men vars gilitighetstid löper ut kan förnya den i ett år (max två gånger, alltså två år) för 500 kr per år. Fyll i så fall i följande formulär: https://goo.gl/forms/or9t6xIPhgzanE3D2