Styrelsen har beslutat att hålla Förbundsmötet för STU digitalt söndagen den 24 april 2022.

Mötesordning och mötesregler: 

Preliminär röstlängd: 

Om er förening inte är upptagen i listan över den preliminära röstlängden och ni anser att ni har rösträtt, eller om ni i övrigt vill invända mot den preliminära röstlängden, ber vi er att kontakta kansliet via mejl till info@svenskataekwondounione.se.

Verksamhetsberättelse 2021: 

Verksamhetsberättelse STU

Verksamhetsberättelse Taekwon-Do Sweden

Styrelsens arbetsplan 2022:  

Årsredovisning, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse 2021: 

Valbara kandidater till styrelsen: 

Följande personer har i enlighet med kap. 2 § 16 första och femte styckena STU:s stadgar inom föreskriven tid tillkännagivit sin avsikt att ställa upp till val eller av annan nominerats.

Reza Abrishami

Nor Alhaj

Budgetförslag 2022: